Xogando co Tangram

Actividades LIM para traballar a visión espacial e xogar a construir diferentes formas con figuras xeométricas. O Tangram é un xogo chino muy antigo chamado Chi Chiao Pan, que significa taboa da sabiduría. O puzzle consta de sete pezas ou "tans" procedentes de cortar un cadrado en cinco triángulos de diferentes formas, un cadrado e un paralelogramo. O xogo consiste en usar todas as pezas para construir as diferentes formas.