Happy Halloween!!

Halloween is a yearly celebration in different countries on 31st October. It is the eve of the Western Christian feast of All Hallows’ Day.


Halloween vocabulary

Typical Halloween activities include “trick or treat”.  Children in costumes, as ghosts, witches, vampires…, go from house to house to ask for “treat” such as candy, with the phrase “Trick or treat”
Decorate the house
Carving pumpkins into jack-o-lanterns

Apple bobbings is a game often played in Halloween. The game is played by filling a tub or a large basin with water and putting apples floating at the surface in the water. Children try to catch one with their teeth. They can’t use their arms and often are tied behind the back to prevent cheating.
Visiting haunted house attractions
Halloween songs to watch and sing

Halloween games

Competencias matemáticas


Xogos de matemáticas para que os nenos de primaria tomen contacto cos conceptos matemáticos máis básicos e disfruten da experiencia. Descobre nestes xogos de matemáticas online, os números, medidas, xeometría e cálculo.

Coñece os segredos do solo.

Os solos fan posible a vida.Sin solos non habería plantas polo que tampouco alimentos para comer, nin oxíseno para respirar.Non teríamos un lugar par aconstruir, un lugar para disfrutar ,roupa para vestirnos ou bosques para manter a vida silvestre.

Que facemos a cambio? As nosas actividades diarias ameazan aos solos coa erosión, a contaminación e a pérdida de nutrientes e materia orgánica.Os solos tardan centos - e ás veces miles- de anos en formarse.Son difíciles de reemplazar.

Para aumentar a sensibilización da poboación escolar ante estos problemas,a NACD/FAO edita estes materiais educativos "ESCARBA" dirixidos a nenos de 5 a 14 anos.Catro cadernos según idade e unha guía para o profesorado.Pincha na imaxe para descubrilos.

Clasificar por cores en inglés.

Clasificamos por cores con vocabulario en inglés.


Causa-efecto

Actividades moi sinxelas para traballar causa e efecto. Para alumnos con  dificultades específicas.

Lecto-escritura

Divertido xogo para repasar a lecto-escritura e moito máis.

Cálculo no cole


Comprensión Lectora

Lecturas clasificadas por cursos. Un buen recurso para trabajar la comprensión lectora.