Libros interactivos LIM

Son Libros Interactivos Multimedia LIM (uns 120) que están en TADEGa. Concretamente en Tadega.net/Galeria Multimedia/Outros materiais/Libros Interactivos Multimedia. E que comparten xenerosamente. Pódense descargar para traballar off-line nas tablets nun archivo comprimido de 146 Mb. Todo isto grazas a: -Feliciano Couto mestre de ASPRONAGA (Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia www.ceelourdes-aspronaga.org) -Fran Macías, creador da ferramenta de traballo LIM (Libros interactivos Multimedia www.educalim.com) -TADEGa (Tecnoloxías da Diversidade na Educación Galega).